Monday, December 31, 2012

Setiap Nabi ada sahabat karib dalam Syurga ...

"Setiap nabi akan ada sahabat karib ketika didalam syurga,dan sahabat karibku ketika didalam syurga adalah Usman r.a"
(HR AN NASA'I)

Dari Abi Dzar ra. berkata bahwa Rasulullah SAW masuk ke rumah Aisyah ra. dan beliau bersabda, “Wahai Aisyah, maukah kamu kuberikan kabar gembira? 
Ayahmu (Abu Bakar Ash-Shiddiq ra.) di surga, temannya adalah Nabi Ibrahim as. 
Umar di surga dan temannya adalah Nabi Nuh as., Utsman di surga dan aku temannya. 
Ali di surga dan temannya adalah Yahya bin Zakaria. Thalhah di surga dan temannya Nabi Daud as. 
Az-zubair di surga dan temannya Nabi Ismail as. Sa’d bin Abi Waqqash di surga dan temannya Nabi Sulaiman bin Daud. 
Said bin Zaid di surga dan temannya Musa bin Imran. Abdurrahman bin Auf di surga dan temannya Isa bin Maryam. 
Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di surga dan temannya Idris as. 
Wahai Aisyah, aku junjungan para nabi, ayahmu shiddiqin yang paling utama dan kamu adalah ummul mukminin.”

SubhanALLAH~

[sekadar gambar hiasan]0 comments:

Post a Comment